276°
Posted 20 hours ago

HP 106A - Black - original - toner cartridge (W1106A) - for Laser 107, MFP 135, MFP 137

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Ovi kolačići pomažu u pružanju informacija o metrikama broju posetilaca, stopi posete samo jedne stranice, izvoru saobraćaja itd. Kupio sam ovaj zamenski toner HP 106A u Green Office, priv razlog je niska cena, a drugi razlog je što je ceo proces zamene čipa na toneru opisani i prikazano na videu.

NAPOMENA: ovaj zamenski toner dolazi bez ugrađenog čipa u sebi, da bi isti radio u Vašem laserskom štampaču, potrebno je da sa Vaše stare toner kasete skinete čip i postavite na novi toner.Kompatibilni (zamenski) toner je potpuno nov, fabrički proizveden toner od strane drugih proizvođača i koji u potpunosti odgovara vašem štampaču podjednako kao i original verzija tonera. Kolačić postavlja dodatak GDPR Cookie Consent i koristi se za čuvanje da li je korisnik pristao na upotrebu kolačića. Ovi kolačići anonimno obezbeđuju osnovne funkcionalnosti i bezbednosne karakteristike veb stranice.

Kupovinom tonera HP 106A sa oznakom W1106A možete da uštedite i do 80% u odnosu na originalni model, pritom zadržavajući visok nivo kvaliteta štampe i otiska.Ovi kolačići prate posetioce na veb lokacijama i prikupljaju informacije za pružanje prilagođenih oglasa.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment