276°
Posted 20 hours ago

Vecchia Romagna Etichetta Nera, 70cl bottle, 38 ABV

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Identitatea dintre limbile română și moldovenească este recunoscută în legislația republicii Moldova [45] [46].

Se presupune că despărțirea dintre limba aromână și dacoromână s-a produs între secolele al IX-lea și al XII-lea. O primă folosire a alfabetului latin este atestată printr-un document transilvănean, scris după convențiile alfabetului maghiar la sfârșitul secolului XVI.

Circa 400000 de evrei vorbitori de limba română din România și circa 40000 de evrei din Republica Moldova au emigrat în Israel. Deși supușii voievodatelor se desemnau ca „ardeleni” (sau „ungureni”), „moldoveni” sau „munteni”, numele de „rumână” sau „rumâniască” pentru limbă este atestat în timpul secolului al XVI-lea la mai mulți călători străini [12], precum și în documente românești ca Palia de la Orăștie sau în Letopisețul Țării Moldovei. Refuzul de a româniza cuvintele străine este socotit de autori precum George Pruteanu o formă de snobism, ce judecă greșit adoptarea cuvintelor în formele române ca fiind arhaică.

Limba geto-dacă era o limbă indo-europeană, din ramura tracă [25], vorbită în trecut pe părți a teritoriilor Bulgariei, României, Serbiei, Slovaciei, Ucrainei și Ungariei de astăzi [26]. De aceea, diaconul Coresi, precum și episcopul de la Muncaciu, Vasile Tarascovici în 1646, au îmbogățit un lexic dogmatic și liturgic deja foarte amplu, tocmai pentru a ușura folosirea limbii române în biserică. Datorită izolării, evoluția fonetică a românei este diferită de a celorlalte limbi romanice, dar seamănă întrucâtva cu cea italiană, de exemplu prin evoluția grupării [kl] în (lat.Pe paginile cu liste, clasificăm furnizorii pe baza unui sistem care prioritizează examinarea de către experți a fiecărui serviciu, dar luăm în considerare și feedbackul primit de la cititorii noștri și acordurile comerciale cu furnizorii. The brand owes its name and origin to the Romagna region of Italy, renowned for its lush landscapes, gastronomy, and viticulture.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment